Pravila in pogoji poslovanja

Upravljalec te spletne strani je:

Bronsa oblikovanje, Sanda Motaln s.p.

Jamnikova ulica 2

2342 Ruše

(v nadaljnem besedilu: Bronsa)

Te spletne strani dajejo splošne informacije o Bronsi, njenih izdelkih in storitvah.


Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani Bronse pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. V kolikor se z vsemi ne strinjate, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Bronsa upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Rušah. Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi. Bronsa ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah, pakiranjih in pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Omejitev odgovornosti

Čeprav Bronsa je in bo urejala spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridružuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti Bronsa niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do, uporabo in/ali nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se katerikoli uporabnik Bronsinih spletnih strani odzove z različnimi informacijami. Bronsa v zvezi z njimi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnike opozarjamo, da te informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene. Pridržujemo si pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar Bronsa ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na Bronsinih spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja Bronse prepovedano. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so Bronsina last oz. Bronsine registrirane blagovne znamke oz. ima Bronsa pravico do njihove uporabe.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj, vpogleda, popravka, blokiranja ali izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na info@bronsa.eu.

Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila, zato si pridržujemo pravico do sprememb.

Zadnjič pregledano: marec 2024